Lase psa

Moja neèakinja je zelo rad igral z lasmi, lahko jo ¾gate veè dni in jih tudi napi¹ete. Seveda je vsrkano, da je, èe hoèemo, da bi vse izgledalo popolno, mo¾no narediti eno pletenico ducat krat, vedno oblaèiti dodatke za lase zanje ali jih pritrditi s sponkami. Najbolj ceni ¹olske igre in jih organizira. Njena nedavna vloga kot kraljica Joker je obstajala in se zabavala, zato je potrebovala popolno prièesko in obleko. Najprej je Mama izpljunila svoje ducate pletenice z loki, ki so jih dr¾ali. Kasneje je ta odlièen enajstletnik rekel ne, ne, ne enkrat. Pogledal bom veliko uspavanih las ... zato se je zaèelo. Petin¹tirideset minut upravljanja in njihovega modeliranja. Izgledala je aristokratsko kot dobra kraljica. ©ele ko gre za aristokratske ¾enske, je premislila dovolj hitro. Ne ustvarja s sedanjostjo, da je od zaèetka ustvarjanja do umetnosti trajalo skoraj dve uri. Neprièakovano .... popolnoma spremenila pogled, in v njenem govoru je bilo malo podobno "nieeee, res ne ¾elim, ne spomnim nièesar na kraljico, ki je njena podrejena". Spra¹evala se je za novo prièesko, razporedila lase v obliki ohlapne koke. Ker sem seveda, kot sem napisal prej, zdaj lahko naredimo njene lase, zadnji pa je ¹el zelo hitro. Njena mama z neke strani mene in naslednjih dvajset minut je bila zgrajena.

Spone za zahtevne stranke