Modeliranje las krakow

Moja sestra ¹e posebej ljubi igranje z lasmi, lahko jo nekaj ur pogrezne in tudi naèrtuje zanje. Hkrati pa je resnièno zavezana, da si ¾eli, da bi celota izgledala popolno, lahko eno pletenico izbolj¹amo ¹estkrat, vedno z ve¾ejoèimi lasmi ali pa vstavimo sponke za lase. Najbolj mu je v¹eè v ¹oli in se zbere. Njena edina vloga je bila, da je dobila originalno kraljico in potrebovala je popolno prièesko in obleko. Sprva je Mama pljunila ducate pletenic z loki. Potem je ta ¹armanten enajstletnik rekel ne, ne in ¹e enkrat. Bolje, da to naredim v stanovanjih ... in se je zaèelo. Èas snemanja in njihovo modeliranje. Izgledala je èudovito kot pomembna princesa. Toda ko gre s princesami, se je zelo hitro spremenila. Ne do zadnje, da je od zaèetka formacije minilo veè kot dve uri. Neprièakovano ... popolnoma spremenila vizijo, medtem ko je v njenem govoru zvenela skoraj bolj kot "nieeee, ne maram, ne spomnim nièesar na aristokrata, ki je zelo njen podrejen". Izumila je novo frizuro, oblekla lase v ko¾o napolnjene koke. Ker, seveda, kot je ¾e prej povedala, imamo zdaj prakso, da ji naredimo lase, zato je vse ¹lo ¹e posebej dobro. Njena mama, z ene strani, iz ekstra in v dvajsetih minutah je bila odlièna.

Vezice za dekleta