Navpieni vijaeni transporter

Vijaèni transporterji se uporabljajo predvsem v kmetijstvu, ki je namenjeno za uporabo pripravljene krme iz me¹alnika, prenos lastne krme iz mlinèka ali trosilnika gnoja. Spomni se tudi uporabe za razkladanje in natovarjanje zrn.Maksimalni delovni kot vijaènih transporterjev je 45 stopinj. Vijaèni transporter je znan tudi kot zrnata kaèa ali vijaèni podajalnik.Vijaèni transporter je primeren za razkladanje kmetijskih prikolic ali polnjenje silosov. Zdravi in ko prena¹a ¾ito. Uporabljajo se transportni trakovi in za prvo èi¹èenje zrna. Ta naprava obièajno deluje kot del napajalne linije in linije za skladi¹èenje ¾ita. Vijaèni transporterji so posode z razdaljami od 4 do 12 m, zmogljivost od 7 do 60 T / h, cevi od fi 110 do fi 250, motorji od 1,5 do 11 kW.Vijaèni transporterji so izjemno naravni konstrukcijski kmetijski stroji. Pri pogosti uporabi je ¹e posebej pomembno spremljanje stanja le¾ajev in klinastih jermenov. Ti elementi so najbolj nevarni v napravi. To igro je treba vpra¹ati o kotu dela vijaènega transporterja. Zahteva pouk najveè 45 stopinj.Izjema pri tem pravilu so vertikalni transporterji. Te naprave predstavljajo podatke za delovanje na stenah stavb, silosov in tujih gospodarskih in kmetijskih zgradb.Vijaèni transporterji imajo velike prednosti. Predstavljajo se z visoko uèinkovitostjo, nizko porabo energije, nizko ceno in nizkimi stro¹ki izkori¹èanja, kot tudi enostavnost manevriranja z mo¾nostjo spreminjanja delovnega kota transportnega traku.Obstajajo tudi transporterji, prilagojeni za zamenjavo polo¾aja. Zahvaljujoè temu polo¾aju se lahko transporter odda v nasprotnih delih. Ne samo na polju. Transportni trakovi omogoèajo in spreminjajo nagibni kot. Vijaèni transporter je mogoèe obogatiti z drugimi elementi, npr. Z lijakom, razliènimi tipi razdelilnikov in podalj¹ki.