Poljska kuhinja piotrkowska

Poljska kuhinja se ne dr¾i najmanj¹e in zato zaradi velikega ¹tevila mesa, ki jo najdemo v njej. V nekem smislu so bistvo dobre, poljske, domaèe kuhinje.

Izdelava mesa ni najpreprostej¹a naloga. Vsekakor je vsakdo naletel na mesnato ali trdo meso. V vsej kuhinji naj bi na¹li predmet, ki nas bo za¹èitil pred kulinariènimi mishaps - mleta na telo. Obièajno prihaja iz veè deset majhnih rezil, ki so name¹èeni drug ob drugem. Ta pripomoèek vam daje dobro prebadanje mesa, ne da bi zdrobili kite. Odlièno za celotno vrsto zrezkov ali zrezkov. No¾i, v katerih je name¹èen mlinèek za meso, morajo biti izdelani iz nerjaveèega jekla - ne le zaradi trajnosti izdelka, ampak tudi zaradi èistoèe in funkcionalnosti. Preostali del ohi¹ja je vedno izdelan iz plastike. Meso, ki je bilo prebodeno z drobilnikom, ohranja naravne sokove v notranjosti, kar pomeni, da tudi po peèenju dobimo soèno, mehko meso. Sam proces toplotne obdelave se konèa enakomerno in ¹e hitreje. Podobno se èas mariniranja bistveno skraj¹a.

Prav tako lahko raèunamo na zaèimbe, ki smo jih v svoje globine po¹kropili, kar bo koristno za neprimerljiv okus mesa. Drobilnik telesa je prijetna alternativa klasiènemu pestilu. Postopek priprave mesa ni samo uèinkovitej¹i, temveè tudi bolj tih. Za ¾enske v hi¹i je zadnji moèan prihranek energije. Drobilnik, neopazna velikost je zelo potrebna, poleg tega, da je moèna, se hitreje umije pod tekoèo vodo, èeprav ni mogoèe vsega dati v pomivalni stroj. V obravnavani temi se je vredno seznaniti z navodili za uporabo. Roèno pranje ogla¹a previdnost - rezila nas lahko preprosto re¾ejo! Drobilnik telesa je neloèljiv spremljevalec mnogih profesionalnih kuharjev, pa tudi gospodinj, ki vedo, da bomo s to oèitno potjo pripravili ¹ibko in moèno meso.