Preprecevanje raka zdravje

ATEX je pravni dokument Evropske unije, ki ureja varnostne in zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati vsak izdelek, ki je v obratovanju na potencialno eksplozivnih območjih. Najnovejša direktiva, po poenotenih delih, ki so že standard ATEX 2014/34 / EU, se bo začela 20. aprila 2016, vsak učinek pa bo treba označiti kot:

http://zary-mtb.pl/sihealthymode/perle-bleue-visage-care-ucinkovita-krema-proti-gubam/

1. oznaka CE, 2. identifikacijska številka enote, ki je izdala potrdilo, 3. simbol za zaščito pred eksplozijo, 4. skupina eksplozij, 5. kategorija opreme, 6. vrsta zaščite pred eksplozijo, 7. podskupina eksplozije, 8. temperaturni razred.Vsaka naprava mora biti načrtovana tako, da ne predstavlja nevarnosti med delovanjem. Izdajanje certifikata s strani pooblaščenih oseb (npr. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Center za potrjevanje in certificiranje raziskave Gliwice se osredotoča na naslednje postopke: 1. ES-pregled tipa - pritožuje zaradi točke, da jed izpolnjuje določene zahteve. 2. zagotavljanje kakovosti proizvodnje - postopek za odobritev sistema kakovosti, ki omogoča označevanje proizvoda z oznako CE in izdajo izjave o skladnosti, 3. preverjanje izdelka - postopek preskušanja in nadzora vsakega proizvedenega učinka v osnutku sporazuma, ki sodeluje s pravilom; uporabljen sistem kakovosti, vključno s končnim inšpekcijskim pregledom in izkušnjami pri izdelkih, proizvodni nadzor - postopek za pripravo tehnične dokumentacije opreme, dokumente je treba hraniti 10 let po izdelavi zadnje kopije, 7. predložitev tehnične dokumentacije priglašeni družbi v načrtu skladiščenja, dokumentacija mora imeti splošen opis, zasnovo, risbe, diagrame, opise, seznam standardov, rezultati preskusov in izračunov, izjava o skladnosti, 8. preverjanje proizvodnje enote.