Wifi diagnostiena naprava

Kaj je kolposkop?

Kolposkop je vse pogostej¹a diagnostièna naprava, ki se uporablja pri ginekolo¹kih pregledih. To je specializirano orodje, ki zaradi kombinacije odliènega razreda optiènega sistema z loèeno koaksialno osvetlitvijo omogoèa temeljit pregled intimnih delov ¾enskih teles, izpostavljenih nevarnim boleznim. S kolposkopom lahko kupite do 400x poveèavo slike.

Kolposkop in njegova uporaba

https://jinx-formula.eu/si/Jinx Repellent Magic Formula - Učinkovit način za izboljšanje življenjske situacije!

Kolposkop se priporoèa za kolposkopijo, to je pregled povr¹ine materniènega vratu skupaj s kanalom, vagine in vulve v smislu odkrivanja sprememb, ki bi lahko obvestile o predkliniènih oblikah raka materniènega vratu. Ocenjuje se, da je natanènost diagnoze, ki jo opravi kolposkop, od 79 do skoraj 97% glede na njen model.

Kako deluje kolposkopski pregled?

Kolposkopija je neboleè pregled, ki se opravi, ko bolnik sedi na ginekolo¹kem stolu. Na samem zaèetku pregleda zdravnik vzpostavi poseben spekter za bolnika, ki omogoèa vizualizacijo vaginalnega dela materniènega vratu. Po pritrditvi se v vagino vstavi kontrolno steklo s prosojnimi stenami, s pomoèjo katerega vzdr¾ujemo vaginalne stene in velikost materniènega vratu pri normalni poveèavi z visoko svetlobo. Kolposkop s pomoèjo kamere vam omogoèa, da zabele¾ite pregled in si ga ogledate na dodatnem zaslonu, hkrati pa shranite in natisnete za bolnika, medtem ko na toèke priprave zdravstvene dokumentacije in postavitve diagnoze.