Yaz neplodnost

Neplodnost pri ljudeh povzroèa predvsem nizka gibljivost semenèic, slaba kakovost sperme ali po¹kodba spolnih organov. Najpogosteje je neplodnost posledica slabe kakovosti semena, tj. Zmanj¹anega ¹tevila semenèic (poceni veè kot 20 milijonov v 1 ml ali njihove zmanj¹ane mobilnosti.

Poudarek na zadnjih je ustvaril spolno prenosljive bolezni in pregrevanje mod (pogosta uporaba savne, spodnjega perila brez vetra. Vèasih je neplodnost posledica po¹kodbe mod ali vas deferens zaradi uspeha oku¾be ali po¹kodbe. To vèasih pomaga pri spermi zrele sperme in vèasih celo popolni neplodnosti. Tudi bolezni srca, ledvic in pljuè lahko vplivajo na reproduktivno vrednost.

zdravljenjePrvi korak pri zdravljenju mo¹ke neplodnosti je sprememba ¾ivljenjskega sloga. Seveda bo telesna dejavnost pomagala, kot tudi opustitev drog, kot je alkohol. Na vrednost semena pozitivno vplivajo prehrana z nizko vsebnostjo ma¹èob, odlièni uèinki in zelenjava ter po¹iljanje vitamina A tudi sistemu C. Èe je neplodnost posledica hormonskih motenj, bolnik dobi hormone. Obstrukcija vas deferens se nana¹a na operacijo v izbranih primerih.

vzrokiNeplodnost ima lahko tudi genetsko osnovo. Pri tem je vredno, da se jih vzame pod skrb, predvsem v primeru, ko je imel partner veè spontanih splavov. Pogosto je zmanj¹anje plodnosti posledica nenormalnosti v kromosomih. To je tudi sprememba v genu cistiène fibroze. Razlog za neplodnost je verjetno tudi potovanje pra¹ièa. Ta otro¹ka bolezen pri deèkih je verjetno zelo nevarna. Kar 1/3 mo¹kih po spolni zrelosti lahko razvije vnetno otekanje modov, kar lahko vkljuèuje neplodnost. Spolno prenosljive bolezni so enako nevarne. Oku¾be, ki jih povzroèi Chlamydia trachomatis ali Mycoplasma hominis, lahko povzroèijo celo trajno neplodnost.Vredno je dodati veè o ekipi Kallman. Obstaja nedavna genetska motnja, za katero je znaèilno pomanjkanje ali izginotje vonja in vèasih zapoznela puberteta. Pri ljudeh, ki jih je prizadela ta motnja, je veliko obèutljivih testisov, penisa in ¹ibke ravni testosterona. Napovedi zdravljenja imajo bolnike s povr¹ino testisa veè kot 2,5 cm.