Zdrav los za prehrano

®ivimo v rokih, ko se dan drastièno skraj¹a, èas je nevarno pobegnil, nimamo reda za doloèene stvari. Ni redko, da preidete na zadnjo poljsko dnevno prehrano.

Priprava zdravih obrokov v stavbiV zasledovanju pozabimo jesti nekaj dobrega, pogosto pre¾ivimo kratek obrok na posestvu, ki v smislu prehranjevanja pu¹èa veliko ¾elenega. Na sreèo obstajajo pametne re¹itve, ki bodo zagotovo izbolj¹ale postopek priprave hrane v bloku. Eden od teh dodatkov je elektrièni rezalnik zelenjave. Kot ¾e ime pove, je za majhno rezanje zelenjave brez potrebe, da se zana¹ajo na tradicionalne Rende. Vsi vemo, kako utrujena je rjava korenje. To ne bomo mogli storiti, ne da bi jo iskali v najkraj¹em mo¾nem èasu. Elektrièni zelenjavni rezalnik je del opreme, ki bo v nekaj sekundah pretvoril na¹o zelenjavo v palice, rezine in jih celo zmeljemo v ka¹o. Vse to ne bo samo hitro, ampak nas bo tudi popeljalo, da zbiramo ostanke po vsej kuhinji. Va¹a naloga bo le izpiranje veè elementov pod to vodo.

Kaj je treba predstaviti dober elektrièni rezalnik zelenjave?Biti mora previden. Naprava mora imeti resno moè in imeti veè vrst strgal, ki jih lahko enostavno zamenjamo glede na potrebe. Rezila v zamenljivih platojih morajo biti izdelana iz nerjaveèega jekla, ki zagotavljajo higieno in tudi ¾ivljenjsko dobo izdelka. Bodimo pozorni na to, ali stroj mirno teèe in ali se hitro pere. Trenutki, ko ne bo vsak rezalnik poslal v èi¹èenje v pomivalni stroj, je vredno podati mnenje o tem v navodilih. Elektrièni rezalnik zelenjave v trenutku oèesa nam bo pomagal spraviti okusne solate, solate in naribati krompir za palaèinke. Zdravi, hranljivi obroki ne bodo dosegljivi.